eLecta Live Screen Recorder

eLecta Live Screen Recorder

Miễn phí
Cậu có thể chọn lựa bắt toàn màn hình, một màn hình vùng hay máy quay video
Người dùng đánh giá
4.0  (17 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Ghi lại bất cứ thứ gì trên màn hình. Cậu có thể chọn lựa bắt toàn màn hình, một màn hình vùng hay máy quay video. Thêm vào microphone ấy hay âm nhạc và tiếng động từ máy tính của anh là âm thanh.
Ghi video từ các máy quay hay Chọn hình ảnh-hình bằng máy quay video để thêm chat video, để anh giới thiệu. Vị trí cái presenter video con suối ở một nơi thích hợp lại báo cáo.
Thông tin được cập nhật vào: